Nedajte sa zviesť

by Andrea
„Hľaďte, aby vás niekto nezviedol.“
Evanjelium p. Marka 13,5

Koniec sveta a príchod Mesiáša fascinoval mnohých. Niektorí sa toho báli, niektorí manipulovali a niektorí boli zvedaví. Sú opäť na hore Olivovej – hore Božieho zjavenia. Uvedomujú si význam miesta a pýtajú sa Pána Ježiša, kedy a ako nastane koniec.

On vo svojej odpovedi varuje pred dvoma nástrahami. Utrpenie fyzické a psychické. Mučenie, smrť, bolesť duše. Zrada od vlastných a samota. Pochybnosti a strach. Avšak ešte horšie bude neschopnosť rozoznať falošných prorokov a mesiášov od Toho pravého.

Ježiš predpovedá, že mnohí sa nechajú oklamať a zviesť. Problémy nastanú aj v cirkvi medzi Jeho služobníkmi. Výroky o konci sveta nám preto kladú dôležitú otázku: V koho veríš Ty? Kto je pre Teba Kristus? Nakoľko si ochotný počúvať hlas Ducha Svätého alebo uprednostňovať vlastný?

Hľadanie správnych odpovedí nás zachráni pred tým, pred čím nás varuje Pán Ježiš: „Hľaďte, aby vás niekto nezviedol.“

You may also like

Leave a Comment