Knihy

by Andrea

DIÁR 2022
Ora & Labora & Lege
Andrea Korečková, František Korečko

Andrea Korečková František Korečko
Diár Ora et Labora et Lege 2022

Hospodárenie s časom je duchovná úloha, pretože pozemský život nie je nekonečný. Pre rok 2022 prinášame verejnosti publikáciu, ktorá prepája plánovač týždenných úloh s inšpiratívnymi úvahami. Úvahy ponúkajú čitateľovi príležitosť k osobnostnému rozvoju čerpajúc zo žido-kresťanskej duchovnej tradície.

Cena: € 10,-

VIAC O KNIHE …


HYMNA LÁSKY
Andrea Korečková, František Korečko

Hymna lásky

Láska v nás rozvíja skrytý potenciál. Vytvára priestor na plný rozvoj našej osobnosti. Zároveň má silu premieňať deštruktívne sily na sily konštruktívne. Nie náhodou nám žido-kresťanská tradícia predstavuje Boha v skúsenosti nepodmienenej sebavydávajúcej sa lásky.

Cena: € 8,-

VIAC O KNIHE …


OPTIKA VIERY
– Úvahy inšpirované biblickými pasážami
Andrea Korečková

obálka ilustračný obrázok
Optika viery

Druhá kniha krátkych zamyslení pozývajúca k vnútornému rozhovoru s biblickými pasážami i sebou samým. Božie slovo tu má funkciu duchovného sprievodcu, ktorý vedie čitateľa k osobnej zrelosti. Kniha čitateľovi otvára nové rozmery života rozšírené optikou viery. Raz sú to výšky, inokedy hlbiny. Nezanedbateľnú rolu hrá pri čítaní úvah modlitba. V nej a cez ňu čitateľ hľadá životnú cestu, ktorá bude autentickým nasledovaním ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša z Nazareta.

Cena: € 5,-

OBJEDNAŤ KNIHU


MYŠLIENKY DO VRECKA
– Úvahy inšpirované biblickými pasážami
Andrea Korečková

obálka ilustračný obrázok
Myšlienky do vrecka

Čo robí náš život kvalitným? Ako si predstavujeme spokojnosť a šťastie? Ako naša spiritualita ovplyvňuje ľudský život a ako životné situácie ovplyvňujú spiritualitu? Ako vstupovať do zložitých medziľudských vzťahov a kam nás môže nasmerovať žido-kresťanská tradícia?

Biblia je tu pre mňa myšlienkovým východiskom. Ako teologička poznám hĺbku biblickej tradície, chcem ju však čitateľovi priblížiť civilným jazykom. Božie slovo má pre mňa funkciu duchovného kouča, ktorý ma chce viesť k osobnej zrelosti.

Cena: € 5,-

KNIHA JE VYPREDANÁ


DIÁR 2021
Ora & Labora & Lege
Andrea Korečková, František Korečko

ilustračná fotografia
Diár Ora et Labora et Lege 2021

KNIHA JE VYPREDANÁ