maľba El Greco

Duch Kristov medzi nami

by Andrea

… až do dňa, keď dal pokyny apoštolom, ktorých si vyvolil za účinkovania Svätého Ducha, a bol vzatý do neba.
Skutky apoštolské 1,2

Ježišovi učeníci dostávajú pokyn pokračovať vo vyučovaní zástupov. Ich Učiteľom bude Duch Svätý, ktorý žije v každom jednom z nás. Duchom Svätým nie je nikto iný než Duch Kristov, ktorý je neuchopiteľný, neviditeľný, ale predsa zjavný. Ako Ho rozpoznáme v dnešný deň? Duch Kristov je tam, kde sa hýbe život dobrým smerom. „Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie“ (G 5,22-23), sú jeho prejavmi. Ak sa dnes stretneme s pravým opakom, prejaví sa to ako nepokoj, smútok, nenávisť, tvrdosť, závisť. Taký je rozdiel medzi Duchom Kristovým a smrťou. Duch Kristov je nakoniec odrazom dokonalej lásky medzi Otcom a Synom. K takému vzťahu sme pozvaní.

Ora et labora – Modli sa a pracuj

Ora: Pane, ďakujeme za to, že v našich srdciach je vyliaty Tvoj Duch. Prosím ťa, pomáhaj nám dávať Ti väčší priestor pred vlastnými predstavami. Amen.
Labora: Ako sa nám darí rozpoznávať Ducha Kristovho? Kedy sme naposledy vnímali Jeho mocnú prítomnosť?

Spracované

Silvano Fausti, Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1-12, Praha: Paulínky 2017, 8-12.

You may also like