Bdejte!

by Andrea
A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!
Mk 13,37

Keď sa život Pána Ježiša blížil ku koncu, lúčil sa slovami, ktoré mali všetkých nasledovníkov sprevádzať po Jeho smrti: „Vy všetci bdejte“. Nielen vy, ktorí ste oficiálnymi služobníkmi, ale aj vy, ktorí sedíte ticho v kostolných laviciach.

Bdejte aj vy, ktorí ste vlažní a kostolný život vás veľmi nezaujíma. Bdejte, pretože nikto z vás nepozná deň Pánovho návratu a každý z vás bude vyzvaný vydať počet zo svojho šafárenia.

Bdejte aj vtedy, keď máte pocit, že nič nehovorí v prospech Kristovho príchodu. Je pokoj, máme sa dobre, tak prečo bdieť? Bdejte aj vtedy, keď choroby, vojny, prenasledovanie a smrť sú na dosah ruky. Ježišov príchod je v nedohľadne a vy klesáte na duchu. Bdejte a nevzdávajte sa!

Bdejte aj vtedy, keď povstávajú falošní proroci a ponúknu ľahšie, schodnejšie cesty. Keď prehliadnu utrpenie na dreve kríža a zdôraznia ľudskú slávu. Aj vtedy bdejte.

Bdejte a dôverujte Ježišovmu prorockému slovu, pretože ako sám hovorí: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“. (Mk 13,31)

You may also like

Leave a Comment