burka katastrofa

Ako si ustelieš, tak budeš spať

by Andrea

Jeho utláčatelia triumfujú, tešia sa jeho protivníci, lebo Jahve ho ťažko potrestal za jeho premnohé hriechy.
Náreky 1,5

Jeden človek mal tesne pred svojou smrťou možnosť prijať Ježiša Krista za svojho Pána a odísť z tohto sveta zmierený. Odmietol. Vnímal to ako pretvárku, keďže celým svojím životom zapieral Božiu existenciu. Zomrel bez toho, aby využil poslednú možnosť. V jeho živote to nebola jediná ponuka na záchranu. Stále reagoval rovnako.

V podobnej situácii sa nachádzal Boží ľud, ktorý mal množstvo príležitostí zmeniť svoj postoj a začať odznova podľa Božích pravidiel. Stále reagoval rovnako. Nakoniec bol potrestaný prísnym trestom. Kniha Žalospevov konštatuje trpkú skutočnosť: „Jeho utláčatelia triumfujú, tešia sa jeho protivníci, lebo Jahve ho ťažko potrestal za jeho premnohé hriechy: jeho deti odišli do vyhnanstva, hnané utláčateľom.“ (Nár 1,5)

Uvedený biblický text dokladá, čo sa stane, ak odmietneme výzvu k zmene. Nie je to nič príjemné. Je to bolesť, smútok, utrpenie, ale aj výčitky. Nech sa rozhodneme akokoľvek, sú s tým spojené isté následky. Buď príjemné, alebo odstrašujúce.

Biblia nás nenúti, aby sme verili v Boha. Naopak, pozýva nás k viere a pomáha nám v nej. A niekedy ľutuje tých, ktorí vieru odmietajú, pretože tým robia ťažkým svoj život a svoju smrť.
Optika viery

You may also like