Mame radi zvadu?

by Andrea

„Rád má hriech, kto má rád zvadu.“ (Prísl 17,19)

Sú ľudia, ktorí potrebujú žiť v napätí. Hľadajú svoje obete provokatívnymi rečami dovtedy, kým nenaplnia svoju dennú mieru. Čím vyostrenejšiu hádku vyrobia, tým sa im lepšie dýcha. Aspoň takto to vyzerá z pohľadu tých, ktorí sa rozhodnú mať pokojný deň. Stačí jedna poznámka a znova sme rozhodení. Túžba mať svoje emócie pod kontrolou, zvládať lekcie bezpodmienečného prijatia, zostať verný svojim zásadám, sa razom stratia. Vezmú aj naprogramovaný pokoj, zanechajú spúšť na duši a pokazia celý deň. 

Z pohľadu dávnej múdrosti „Rád má hriech, kto má rád zvadu“, sa nič nemení. S majstrom napätia raz bude zúčtované. V tom je naša útecha. Avšak ako správne reagovať? Naša myseľ ponúkne pár šikovných riešení: vypracovať slovnú sebaobranu, obmedziť stretnutia, ignorovať ho.

Práve posledné riešenia fungujú opačne. Čím viac sa snažíme zamedziť stretnutiam, tým je viac majstrov napätia. Prichádzajú a prinášajú beznádej. Čo by urobil Pán Ježiš na našom mieste? Niekoľko evanjeliových príbehov prezrádza, že vydržal byť priam ticho. Nenadviazal ani očný kontakt, akoby sa ho provokácie ani netýkali. Podľa apoštola Pavla akoby nemal potešenie z nespravodlivosti, ale v celej situácii hľadal pravdu, ktorá by priniesla radosť.

Veľmi účinným je takýchto chvíľach tichý rozhovor s Bohom, ktorý pomôže vhodne zareagovať a zabráni tomu, aby vznikalo ďalšie napätie, hriech a zvada. Nech vám je taký rozhovor potešením aj v nastávajúcich dňoch. 

Otázky k modlitbe:

Kedy som naposledy ventiloval(-a) svoje emócie hádkou a akú mám inú možnosť pre uvoľnenie napätia? Som skôr zdrojom konfliktu, alebo pred náznakmi nezhody zďaleka utekám? Ako môžem byť zdrojom konštruktívneho riešenia problémov vo svojom okolí?

You may also like