Má to zmysel

by Andrea

“Jeho vláda siaha od mora až k moru a od Rieky až do končín zeme.”
Zachariáš 9,10

Božie slovo nás častokrát prekvapí a vyvolá zmiešané pocity. So Zachariášovým proroctvom sa vieme ľahko stotožniť v čase pokoja a radosti. No v čase napätia a beznádeje skryte pochybujeme o tom, že Boh má pod kontrolou každý okamih nášho bytia. Podobné pocity mohli mať aj židia v babylonskom zajatí, ktorí počuli slová o Božej vláde nad územiami, ktoré s Pánom Bohom nechceli mať nič spoločné. Zachariášove predpovede prekračujú ľudskú myseľ a na človeku záleží či uverí. Možnosť výberu mi zvyčajne pripomenie životnú skúsenosť viedenského psychiatra Viktora Frankla, ktorý v koncentračnom tábore veril myšlienke, že jeho život môže mať ešte zmysel. Vďaka svojej viere prežil a po zvyšok života povzbudzoval ostatných, aby sa nevzdávali ani v beznádejných situáciách. Božia vláda sa uskutočňuje aj vo chvíľach, ktoré nám nedávajú zmysel. Je to skutočnosť a skúsenosť mnohých. Len na nás záleží, či tomu uveríme.

You may also like

Leave a Comment