Očný kontakt

by Andrea

Žena vstupuje do miestnosti a prítomní sa tvária, že ju nevidia.
Vedia o nej tie najdôležitejšie informácie.
Vedia, že je nečistá.
Vedia, že pohľad na ňu by mohol znečistiť ich čisté myšlienky.
Ukradomky sledujú Ježiša. Keby bol prorok napojený na signál zhora,
rýchlo by odhalil jej zamestnanie – najstaršie na svete.
On si nechá pomazať vlasy, nohy voňavým olejom.
Dovolí jej, aby sa ho dotýkala a plakala.
Jej dotyk ani pohľad mu neškodia.
Dokonca vyhlási: “Odpúšťajú sa ti hriechy. Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji” (Lk 7,36-50)
Keď dvaja hľadia na to isté, nevidia to isté.
Každý máme posunuté receptory iným smerom.
Niekto vidí ženu hriešnicu, niekto človeka, ktorý hľadá stratený pokoj.
Očný kontakt je dôležitý, otvára tie pravé brány do duše.

You may also like

Leave a Comment