ilustračná fotografia

Naslúchanie

by Andrea

Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.

Jakub 1,19

Riadky, ktoré čítate, píšem omnoho skôr, a pritom premýšľam nad reakciou, ktorú vyvolajú v čase, keď ich budete mať vy pred sebou. Žijeme v náročnej dobe, sme unavení z diania okolo seba. Bytostne sa nás dotýka smrť blízkych ako aj bolesť, ktorú si navzájom spôsobujeme. Brat ubližuje bratovi, sestra sa vysmieva sestre. Vyvyšujeme sa nad ostatných, zarábame na bolesti iných, myslíme na seba.

Je začiatok nového roka a ja by som s vami rada vstúpila do čohosi neznámeho spolu s Jakubom, ktorý zdraví svojich čitateľov slovami: „moje milované sestry a bratia“. Je zaujímavé, že práve toto oslovenie používa v takom krátkom liste viac ako desaťkrát. A je rovnako zaujímavé, že svojich čitateľov vyzýva k tomu, aby evanjelium Ježiša Krista brali vážne. Viac ako počúvanie Slova zdôrazňuje skutky. Tie sa stávajú kritériom úprimnosti našich myšlienok. Láska k ľudom, súcit s chorými, pomoc chudobným, odpustenie tým, ktorí nás zraňujú, zdôrazňovanie spoločenstva v kruhu veriacich. Toto sú iba niektoré témy, ktoré sa objavujú v krátkom spise a ktoré sa začínajú oslovením: „moje milované sestry a bratia“.

Jakub mal isto mnoho dôvodov na napísanie listu, no jeden by som predsa rada zdôraznila. Jakub nepíše list ako nestranný pozorovateľ, ktorý má potrebu kritizovať a nezaujímať sa o ďalší vývoj spoločenstva. Naopak, píše preto, lebo mu záleží na každom človeku, na tom, aký život vedie, aký to má dopad na ostatných i na jeho vlastnú budúcnosť. Ak jeho zámer sledujeme z vlastnej perspektívy, v týchto komplikovaných časoch, máme pár výziev pred sebou. Tou prvou je prístup k ľuďom, ktorých stretávame. Sme ochotní každého vo svojej mysli osloviť „môj milovaný brat“ či „moja milovaná sestra“? Sme schopní vnímať bolesť svojej sestry a svojho brata ako svoju vlastnú bolesť? Toto sú len niektoré otázky, nad ktorými môžeme hlbšie premýšľať počas celého týždňa a vlastne aj nového roka, do ktorého vstupujeme z milosti Božej.


Otázky k modlitbe a osobnostnému rozvoju

Čo pociťujem, keď myslím na ľudí vo svojom okolí? Čia prítomnosť ma teší? Pri kom sa ma zmocňuje hnev? Aké vzťahy mi v živote chýbajú? Ako láskavosť, ktorú prejavujem, súvisí s láskou, ktorú od svojho okolia prijímam? Ktoré vzťahy ma napĺňajú vďačnosťou? Ako môžem prejaviť rešpekt a úctu voči ľuďom v okolí? Koho sa mám učiť milovať?


(Text je súčasťou Diára Ora & Labora & Lege 2022.)

You may also like