Dozvuky po Vianociach

by Andrea

“Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Ni­kto ťa ne­od­súdil?” (Ján 8,10)

Vianočné príbehy v nás doznievajú, pookriali sme na duši a môžeme pokračovať tam, kde sme prestali. Biblický text z Jánovho evanjelia nás v tom môže trocha pozastaviť a pozvať premýšľať nad nazaretským príbehom z iného uhla.

Nanovo sa môžeme pozrieť na Jozefa a jeho vnútorné rozpoloženie. Rozviesť sa s Máriou verejne alebo v tajnosti? Máte pravdu, ešte neboli oficiálnymi manželmi, ale aj zásnuby sa v židovstve považovali za manželstvo. Znova k otázke: poslať Máriu k otcovi a nepriamo vydať pokyn k jej ukameňovaniu alebo ju poslať v tajnosti s rozvodovými papiermi? V každom prípade sa našli takí, ktorí “čistili” národ od rušiteľov Zákona. Nabádal ich k tomu Mojžišov zákon (5M 22,23-27). Jozef na anjelov pokyn prijal Máriu za svoju manželku, a to ostatné máme v čerstvej pamäti.

Inak mohla skončiť žena hriešnica prichytená pri cudzoložstve. Zákon je zákon. Takéto nemravnice je potrebné ukameňovať. Aj v tomto prípade zasiahne Boh a poukáže na iný rozmer Zákona. Kto z vás je čistý pred Bohom? Príbeh sa tu nekončí, ale vstupuje do hlbších rozmerov. Ježiš neodsudzuje hriešnu ženu, pozná dôvody, ktoré ju k tomu donútili. To, čo je ľudským očiam zakryté, Bohu je zjavné. V kritických momentoch sa rodia veľké veci. Človeku je daná šanca na nové začiatky a na nové chápanie situácií. Vyplýva to z príbehu o hriešnici, aj o zástupoch, ktoré vyučoval Ježiš v chráme a ktoré bolo násilne prerušené učiteľmi Zákona. Vyplýva to aj z vianočného príbehu.

Ľudské životy končia inak, keď do nich zasiahne Boh, než ako keď zasahuje človek v mene Boha. Ten Boží zásah je plný súcitu, lásky a porozumenia. Napĺňa ubolenú dušu pokojom. Ponúka možnosť začať odznova. Podobne sa cítila žena, ktorej bolo povedané: „Choď a už nehreš!” (v. 11) S otcovskou nežnosťou pristupuje k nám v každom okamihu s pozvaním „Poď ku mne. Ukážem ti iný uhol pohľadu na veci, ktoré sa dejú v tvojom živote. Uľaví sa ti”.

You may also like

Leave a Comment