maľba

Božia dokonalá láska

by Andrea

Milý Teofil, vo svojej prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku.
Skutky apoštolské 1,1

Meno Teofil v preklade znamená „ten, ktorý je Bohom milovaný“. Evanjelista Lukáš mu venuje už druhú knihu, aby pochopil, že to nie je on, ktorý miluje Boha, ale Boh miluje jeho. V evanjeliu, v prvej knihe je popísané, ako ho miluje Boh – necháva za neho zomrieť svojho Syna. Teraz je Teofil povolaný k odpovedi na túto lásku. Láska pozýva. Vyvoláva odozvu a približuje k tomu, koho milujeme. Túžbou milujúceho je zostať v jeho prítomnosti a vychutnávať si každý moment. Ponárať sa do minulosti, odpúšťať si prešľapy. Ďakovať za prítomné momenty a túžiť po spoločnej budúcnosti. Takou je láska milujúcich. Láska, ktorej dokonalosť sa prejavila na dreve kríža a v nedeľné ráno, sa núka aj nám. List vznešenému Teofilovi je určený každému z nás s výzvou ako zareagujeme na lásku Božiu.

Ora et labora – Modli sa a pracuj

Ora: Pane, je potešujúce čítať si o Tvojej láske, ktorá sa prejavuje v dejinách. Prosíme ťa, pomôž nám vnímať ju tam, kde sa práve nachádzame. Amen.
Labora: Kde sa stretávam s Božou láskou počas dnešného dňa? Ako by som ju mal ďalej odovzdávať?

Spracované

Silvano Fausti, Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1-12, Praha: Paulínky 2017, 8-12.

You may also like