kresba prebodnuté ruky

Dôkazy zmŕtvychvstania

by Andrea

Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve.
Skutky apoštolské 1,3

Evanjelista Lukáš objasňuje, čo robil Pán Ježiš po svojom vzkriesení. „Poskytol im mnoho dôkazov, že žije“. Čo vlastne robil? Sprítomňoval sa. Tak ako to urobil pri emauzských učeníkoch, ktorí utekali preč z Jeruzalema. Dal sa s nimi do reči. To isté robil pri svojich učeníkoch. Vstúpil cez zamknuté dvere, aby s nimi strávil čas.

Aj dnes stojí nablízku a čaká kedy mu otvoríme dvere, aby mohol byť s nami a žiť v nás. Je stále naším spoločníkom, aj keď prichádzame z cesty plnej útrap a bolestí. Aj keď sa ocitneme v nepríjemnostiach a hanebnostiach. Pretože už na kríži bol v blízkosti zločincov. Prichádza v očakávaní, že ho pozveme ďalej a nenecháme ho stáť pred dverami.

Ora et labora – Modli sa a pracuj

Ora: Po nemeckom učiteľovi, farárovi Dietrichovi Bonhoefferovi, ktorý bol popravený v koncentračnom tábore, sa medzi mnohými listami zachovala aj ranná modlitba, ktorá znie: „Vo mne je samá tma, ale Ty si svetlo. Ja som osamelý, ale ty ma neopustíš. Nechápem tvoje cesty, ale Ty chápeš tú moju“. Amen. 
Labora: Ako stretávame Ježiša Krista, ak ho nemôžeme vidieť? Ako spoznávame, že sa nám sprítomňuje aj po toľkých rokoch v cirkvi, v našom živote, rodine?

Spracované

Silvano Fausti, Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1-12, Praha: Paulínky 2017, 12-18.

You may also like