zmrštená tvár

Citrónová šťava na čele

by Andrea

Radujte sa sestry a bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj.
2. Korinťanom 13,11

Keď apoštol Pavol písal slová: „Radujte sa sestry a bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami“ (2Kor 13,11), doba nebola jednoduchá. Násilie, brutalita a smrť boli každodenným chlebom. Napriek tomu povzbudzoval kresťanov v Korinte, aby sa radovali a zachovávali pokoj. Znie to zvláštne, však? Vari sa to dá? Prehliadať problémy a tváriť sa, že nás sa netýkajú?

Apoštol vedel o trápeniach kresťanov, stál si však za svojím presvedčením. Sám mal vlastnú skúsenosť so Vzkrieseným a svoje vlastné trápenia. A práve preto vedel, že jedine s Kristom je človek schopný prekonať mnohé.

Aj to znášanie kríža je potom ľahšie. Dokonca má svoj význam. Toto je cieľ, ku ktorému sme povzbudzovaní. Častokrát sa tvárime akoby sme boli pokrstení v citrónovej šťave. My však nosíme na čelách znamenie Božie. Tak prečo tie smutné a strápené tváre?

Svojim úsmevom môžeme okoliu spríjemniť deň, mrzutosťou ho naopak skaziť.
Optika viery

You may also like