úsmev staroba

Radosť ako dobrý návyk

by Andrea

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Filipanom 4,4

Zmysel Pavlovej výzvy – Radujte sa v Pánovi neprestajne! – naplno precítime až potom, keď vstúpime do dôverného rozhovoru s Tým, ktorý je s nami počas všetkých dní.
Optika viery

You may also like