dobrodružstvo horolezectvo slnečný svit chlapci

Môžem ti pomôcť?

by Andrea

Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.
Galaťanom 6,2

Postoje k sociálnej otázke, k utečeneckej kríze sú vhodné témy na filozofické úvahy. Apoštol Pavol nemá čas na zbytočné reči. Jasne si totiž uvedomuje, že podstatou Kristovej lásky je pomáhať druhým. Byť tu pre druhých. Obetovať sa pre druhých. Všetko ostatné je bezpredmetné.

Biblický pohľad „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“ (Gal 6,2) je upriamený na slabých a trpiacich. Tým zároveň prezrádza kto je Boh v skutočnosti!

Nechajme sa viesť Duchom Božím a objavujme zmysel Kristovej obete pre nás samých. Práve v tom rozpoznáme zmysel spolu nesenia bremien tých, ktorí už nevládzu.

Schopnosť vnímať potreby druhých, je znakom citlivosti na všeľudské prejavy života.
Optika viery

You may also like