pád svet priemysel mesto

Keď nás straší aj Biblia

by Andrea

… buď vo všetkom rozvážny, znášaj útrapy, konaj dielo hlásateľa evanjelia.
2. Timoteovi 4,5

Kniha Zjavenia patrí pravdepodobne k najčastejšie vykladaným knihám Novej zmluvy tými najmenej povolanými. Nie evanjelium – radostná zvesť je to, čo vykladačov zaujíma, ale strach a zúfalstvo, desivé opisy konca sveta. Ťažko si to vieme predstaviť a ešte ťažšie ich znášať.

Napriek tomu, a toto je kľúčová informácia, ktorú je potrebné mať stále na pamäti pri čítaní nepríjemných prorockých predpovedí či sledovaní médií – my nie sme na akýkoľvek druh utrpenia sami. Hospodin nie je ten, ktorý sa zďaleka pozerá a s ceruzkou v ruke si zapisuje každé zlyhanie. Naopak, je účastný nášho utrpenia. Je s nami po všetky dni! Dáva nám silu, vytrvalosť zvládať aj nemožné. (2Tim 4,1-8)

V tom spočíva sila evanjelia, ktorá je vložená do „strašidelných“ textov. Rozhodujúci je náš postoj, pretože ten „kto vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mk 13,13)

Nie sme na akýkoľvek druh utrpenia sami. Ježiš je v našom utrpení spolu prítomný, aby ho na seba prenášal.
Optika viery

You may also like