Božia moc v praxi

by Andrea

On im povedal: “Vám neprislúcha poznať časy alebo vhodné chvíle, ktoré určil Otec svojou vlastnou autoritou.“
Skutky apoštolské 1,7

Ježišova odpoveď je iná, než tá, ktorú čakajú učeníci. Aké by to bolo, keby zmizli naši nepriatelia a zrazu by bol pokoj? Ešte lepšie by bolo, keby sa to stalo čo najskôr. Mohli by sme si užívať život a byť iba s ľuďmi, ktorých máme radi.

Taká predstava je však naivná. Je to naša predstava o Božej moci. Skutočná Božia moc je vyjadrená v Jeho Synovi. Je vzdialená od sebectva, moci, očakávaní a nárokov. Jej pravou podstatou je milovať a slúžiť všetkým. Bližší obraz ponúkajú evanjeliá, ktoré zachytávajú Pána Ježiša v rôznych situáciách a pozývajú nás k tomu, aby sme zaujali rovnaký postoj. Z ľudskej sily nie sme schopní milovať svojich nepriateľov a slúžiť všetkým. Naša pýcha nám to nedovolí. Pán Ježiš však ponúka svojho Ducha, ktorý nám dá silu k nemožnému. Dáme mu priestor?

Ora et labora – Modli sa a pracuj

Ora: Pane, máme jasné predstavy, ako by sa mali správať ľudia okolo nás. Máme dlhý zoznam očakávaní aj od Teba. Odpusť nám, že tak málo sa pýtame na Tvoju vôľu. Amen.
Labora: Čo vám najviac vadí na ľuďoch, ktorých považuje za svojich nepriateľov?

Spracované

Silvano Fausti, Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1-12, Praha: Paulínky 2017, 29-32.

You may also like

Leave a Comment