premýšľajúca žena

Hľadanie pokoja (1. adventná nedeľa)

by Andrea
Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom, naším Otcom, pri príchode nášho Pána Ježiša so všetkými jeho svätými.
Prvý list Tesaloničanom 3, 12-13

You may also like