pozostatky mesta

Tvrdá reč

by Andrea

Toto povedal, keď učil v synagóge v Kafarnaume. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: “Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?” Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a povedal im: “Toto vás pohoršuje? A čo, keď uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Vtedy sa mnohí z jeho učeníkov stiahli a už s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: “Aj vy chcete odísť?” Odpovedal mu Šimon Peter: “Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.
Ján 6,59-62, 66-68

Navonok ligotavé pozlátka, potreba vyniknúť, no pod povrchom ukrytý nepokoj, strach, nenávisť. Práve toto videl Ježiš z Nazareta. Na rozdiel od ostatných však vedel aj to, ako sa z toho dostať.
Optika viery

You may also like