koláčiky cookies

Hlavne neprejaviť svoju slabosť!

by Andrea

Láskavá odpoveď utíši zúrivosť, no urážlivé slovo rozdúcha hnev.
Príslovia 15,1

Naučili sme sa reagovať podľa príslovia „Oko za oko, zub za zub“. Keď stretneme človeka, ktorý je nám nepríjemný, aj my sme nepríjemní. Ak je vulgárny, aj my sme vulgárni. Ak nás ohovára, aj my ohovárame. Presne podľa príslovia „Oko za oko …“. Zásada znie: Nech žiadna nitka na tom druhom nezostane suchá! Inak by nás považovali za slabocha.

Paradoxne mnohé biblické texty nás učia o pravom opaku. Kedysi dávno bola zaznamenaná táto skúsenosť: „Láskavá odpoveď utíši zúrivosť, no urážlivé slovo rozdúcha hnev.“ (Prísl 15,1) Je pravdepodobné, že odráža udalosť zo života človeka, ktorý na sebe zažil láskavosť aj zlosť a mohol porovnávať, čo je lepšie.

Vlastne každý z nás vie, čo spôsobuje zúrivosť a hnev. Povzbudenie a láskavé slovo to isto nebude. A potom chvíľu trvá, kým sa upokojíme. Isté je, že prejaviť lásku za zlobu nie je jednoduché. Ono to nikdy jednoduché nebolo. Nemohli by sme sa potom chváliť toľkým zabíjaním. Zvláštne na tom celom je, že aj Pán Ježiš nás povzbudzuje slovami: „Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im.“ (Lk 6,31) Práve On, ktorý konal dobro a zomrel preto na dreve kríža.

Keby dnes medzi nami konal svoju prácu, myslíte, že by sa poučil z vlastných chýb? Žeby bol menej láskavý a rýchlejší k násilným reakciám? Dejiny plné ľudskej krvi ukazujú aj iný aspekt a to je nepochopiteľné dobro, ktoré sa tam objavuje. Uprostred besnenia smrti dobro. Odkiaľ sa berie? Prečo práve v takýchto situáciách neplatí ono absolútne „Oko za oko…“?

Lebo to dobro sa prelamuje do zla a Duch Kristov koná aj dnes. Zostáva verný svojej podstate. Pomôžme mu meniť svet na jeho obraz. Kvôli nemu a kvôli nám samotným.

Byt tvárou v tvár zlu nenásilný, neopätovať ho, zastaviť ho na sebe – to je Ježišova cesta. Nie je ľahká, ale má budúcnosť.
Optika viery

You may also like