zápalky

Nie každý, kto mi hovorí Pane

by Andrea

Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a zlým človekom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži.
Mal 3,18

Rozsudzovanie medzi dobrom a zlom, spravodlivosťou a nespravodlivosťou nie je také jednoduché. Za každým skutkom je príbeh, ktorý vplýva na naše každodenné rozhodnutia. Preto by bolo dobré zapojiť všetkých odborníkov na etiku, morálku, sociológiu, teológiu … a skúmať pôvod nášho správania. Potom urobiť konferenciu a vydať stanovisko, ktoré isto nebude jednotné, ale zhruba vyjadrí postoj väčšiny.

Samozrejme, vždy tam bude nejaké to ALE! Nanovo sa definujú pojmy dobra – zla a spravodlivosti – nespravodlivosti a potom si možno budeme lepšie rozumieť. Aj to je cesta.

A potom je tu cesta, ktorú napísal sám život. Vlastne to bol projekt. Pracovne by sme ho nazvali „Ja a človek v ohrození života“. Scenár bol jednoduchý: na ulici v treskúcej zime sa objavilo dieťa. Malo na sebe tričko a nohavice. Chvelo sa od zimy. Dve hodiny prosilo o pomoc. Ignorovali ho dobre a teplo oblečení chodci s taškami zo značkových obchodov. Dieťa sa schúlilo na zem, prikrylo sa igelitom a pripravovalo sa na smrť.

Po dvoch hodinách prišiel černoch – bezdomovec. Vyzliekol svoju vetrovku a prikryl dieťa. Akoby ho vôbec nezaujímal vlastný chlad a podobný údel ako toho, ktorý mu zomieral pred očami. Záchrana človeka bola v tom momente tým najdôležitejším! Až potom sa zastavili ďalší ľudia a prejavovali svoj súcit.

Prorok Malachiáš kedysi poznamenal: “Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a zlým človekom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži.” Čo by asi tak urobil Ježiš, keby šiel okolo?

Konať dobro je o mnoho dôležitejšie, ako o ňom premýšľať či hovoriť. Čo konkrétne urobiť, to nám napovie ľudský súcit.
Optika viery

You may also like