Copyright: AP

Viera v násilie

by Andrea

Hospodine, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka, zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy.

Ž 140,5

Bezbožník a násilník. Typy, ktoré radi využívajú všetko, aby spôsobili bolesť ostatným. Aj Pána Boha. Používajú Jeho meno a hromžia peklom, odsúdením, večným trestom. Vyvolávajú strach. Umocňujú presvedčenie, že majú v moci aj Božie rozhodnutia. Ako sa má cítiť človek, ktorý je pod ich vplyvom? Má odvahu veriť Bohu? Tomu Bohu, ktorého Ježiš opisuje ako láskavého Otca, ktorý trpezlivo čaká na svoje milujúce dieťa, a akonáhle ho zbadá v diaľke, beží mu v ústrety s otvorenou náručou? Ale čo ak je bezbožník a násilník v tomto prípade iba predĺženou Božou rukou? Pochybnosti nad pochybnosti. Kde je ukrytá pravda? Tento týždeň nás bude sprevádzať žalmista, ktorý sa nachádza v neľahkej situácii. Má pred sebou násilníkov, ktorí premýšľajú nad spôsobmi, ako mu podraziť nohy. Samozrejme, že to nebude jednorazová a krátkodobá záležitosť. K tej nie je potrebné vymýšľať plán. Chcú ho zraziť na kolená, aby sa cítil ešte horšie. Bude to bolieť aj preto, lebo zásah príde od človeka, ktorý Boha vo svojom živote neberie vážne. Využíva Ho vo svoj prospech, pre svoje manipulácie.

Žalmista si uvedomuje, že jeho život je ohrozený. Ak nezasiahne Pán Boh, bude napadnuté jeho telo. Ak nezasiahne Pán Boh, bude zasiahnutý aj jeho duchovný svet. Kľúčové posolstvo žalmistu zostáva v jeho dôvere Bohu. Bezbožník môže hromžiť peklom a zneužívať Boha na svoje účely, žalmista sa vracia k svojim doterajším skúsenostiam s Pánom Bohom a nevzdáva sa. Prosí Boha o pomoc, o ochranu, o spoločnosť, o zásah. On vie, že Boh obháji ubiedených, dopomôže k právu utláčaných (v. 13). Je deň pred Valentínom – Dňom zaľúbených. Myslite vo svojich modlitbách na tých, ktorým chýba vo vzťahoch láska. Sú vystavovaní bezbožníkom, násilníkom, manipuláciám. Modlite sa, aby mali silu rozprávať sa s Bohom o svojej bolesti, aby našli odvahu veriť v Božiu lásku, pomoc a ochranu.


Otázky k modlitbe a osobnostnému rozvoju

Kedy sa cítim v ohrození? Koho považujem za svojho nepriateľa a prečo? Ako môžem posilniť svoju odovzdanosť Bohu?


(Text je súčasťou Diára Ora & Labora & Lege 2022.)