ilustračná fotografia

Viac počúvať

by Andrea

… každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať …

Jakub 1,19

Jakub nám tento týždeň predkladá výzvu: „Buďte rýchli v počúvaní!“ Takáto výzva v nás môže vyvolať mnoho otázok a pochybností. Je vôbec prirodzené viac počúvať a byť menej stredobodom pozornosti? Či pre človeka nie je jednoduchšie byť naopak rýchlym v hovorení? Čo ak práve môj názor zmení svet? Je nutné počúvať mylný názor človeka? A čo skrytá túžba poukázať na naše schopnosti, získať postavenie, vplyv? Vypočuť si jedného človeka, dvoch, to áno. Ale počúvať a menej hovoriť? Čo môžeme získať tým, že poslúchneme Jakuba a budeme cielene posilňovať svoju rýchlosť v počúvaní? Kdesi z hlbín nášho ja sa vynárajú ďalšie otázky. Napokon chceme byť počutí.

Múdrosť vekov je často ukrytá v krátkych výrokoch a dva z nich sú aj odpoveďou na naše otázky. Zvykneme hovoriť, že kto počúva, veľa sa dozvie, a staré arménske príslovie hovorí, že kto veľa rozpráva, málo sa dozvie. Pod vplyvom týchto múdrostí sa vráťme k Jakubovi a rozmýšľajme, čo môžeme získať počúvaním ostatných. Sústredené počúvanie otvára zrkadlo do našej vlastnej mysle a ponúka možnosť dozvedieť sa viac o sebe. Pri počúvaní môžeme zistiť, čo nás hnevá na iných, a objaviť, že práve to je aj našou slabou stránkou. Prípadne objavovať, čo nás, naopak, teší a spája s ostatnými. Aktívne počúvanie nás môže učiť vďačnosti za veci, ktoré máme a prehliadame ich. Môže nás to viesť k modlitbám za tých, ktorí na tom nie sú práve najlepšie. Počúvaním dávame. Ktosi povedal, že týmto postojom prejavujeme človeku úctu a účasť. Ocenia ju práve tí, ktorí sú prehliadaní a bezmocní. Naše počúvanie napokon odráža vlastnú skúsenosť pri modlitbe, keď Pán Boh pozorne počúva naše radosti a výkriky duše a odpovedá láskyplným spôsobom. Nič z Jeho veľkosti sa pritom nestráca. Nech je to aj pre nás povzbudením k rýchlemu počúvaniu.


Otázky k modlitbe a osobnostnému rozvoju

Aké pocity vo mne prebúdza rozprávanie druhých ľudí? Akým témam sa podvedome vyhýbam? Dokážem byť pri počúvaní sústredený a vnímavý? Zaujíma ma, čo mi druhý človek hovorí? Dokážem z jeho slov a mimiky vyčítať, čo mi chce hovoriaci povedať? Majú ma slová druhého podnietiť, aby som niečo urobil? Čo odo mňa hovoriaci očakáva?


(Text je súčasťou Diára Ora & Labora & Lege 2022.)