mozaika

Veľkňaz súcitu

by Andrea

Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania viery. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.
Hebrejom 4, 14-16

Ježiš nám ľudsky rozumie. Jeho láskavé milosrdenstvo nás povzbudzuje k modlitbe plnej dôvery.
Optika viery

You may also like