Paralýzy našej dôvery

by Andrea

Čo všetko nám bráni v dôvere v Božiu moc? Biblický príbeh o Gideonovom nočnom boji poukazuje na viacero vonkajších a vnútorných nepriateľov (Kniha Sudcov 7,16-8,3). Strach je namieste. Môže vari 300 bojovníkov zvíťaziť nad bojovníkmi, ktorých je ako kobyliek a ich tiav ako morského piesku? Nie! Môže byť úspešný nočný útok? Nie! Aj skúsený bojovník je v tomto čase ukrytý pred démonmi noci. Ak niekto tvrdí pravý opak, pochybnosť o jeho zdravom rozume sú na mieste.

A nakoniec, kto sa odváži vystúpiť proti zaužívaným zvyklostiam a spôsobom? V biblickom príbehu, v hluku, ktorý prebieha v nočnom ťažení proti Midjáncom vyčnieva jeden hlas nad ostatných: ´Ja, Hospodin Ti nanovo dokážem, že tvoj strach je nevhodný. Aj v temnej noci, aj v beznádejnej situácii sa postavím na tvoju stranu a nanovo Ti dokážem, že som s tebou. Od Teba očakávam, aby si mi dôveroval a nebál sa počítať s mojou pomocou´. Aj takto by sme mohli zhrnúť odkaz pre Gideóna, ktorý nestráca nič na svojej aktuálnosti pre nás.  

You may also like

Leave a Comment