vývojový diagram

Nadhľad

by Andrea

Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.

Jakub 1,19

Na začiatku roka máme veľa predsavzatí. Niektoré návyky plánujeme zrušiť, iné zaviesť do praxe. Pamäť je dôležitým pomocníkom. Pripomína, nabáda, povzbudzuje. To ostatné zostáva na nás. Kedysi dávno sa praotec Jakub lúčil so svojimi synmi a rovnako zdôrazňoval význam pamäti v ich živote. Ak poslúchnu jeho napomenutia a usmernenia, ich život bude jednoduchší. Ak sa rozhodnú ísť vlastnou cestou, bude to náročnejšie.

Aj ďalší Jakub, označovaný ako autor novozmluvného listu, radí svojim čitateľom, čoho sa majú pridŕžať a čoho sa vyvarovať pri stretnutí s ľuďmi. Aj on začína slovami: „Pamätajte si!“, ktoré je možné preložiť aj ako buďte dôverne oboznámení, rozumejte, nezabúdajte. To všetko sústredí našu pozornosť na prítomnosť a učí nás plne vnímať situácie, v ktorých sa nachádzame. Nezáleží na tom, či sme uprostred davu alebo sami so svojimi myšlienkami.

Každý moment si vyžaduje našu pozornosť a nanovo pred nás stavia otázku: „Ako chcem reprezentovať Krista vo svojom živote a pred ľuďmi?“ alebo odráža slová Pána Ježiša: „Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce.“

Jakub nás učí vidieť viac, než je daný okamih. Premýšľať nad dôsledkami svojich slov či postojov. Namiesto jednoduchého pravidla oko za oko, zub za zub alebo ja tebe — ty mne, nás pozýva objavovať v sebe túžbu poučiť sa z každej skúsenosti. Viac zabúdať a menej žiť v dávnych krivdách. Viac dávať a menej hľadieť na seba. Viac odpúšťať a viac prijímať. Viac potláčať svoje ego, pýchu a intenzívnejšie hľadať Ježišovu vôľu medzi nami. Jednoduchá výzva „Pamätaj!“ má svoje významné miesto v Biblii. Slúži v ťažkých a beznádejných momentoch ako uistenie, že Boh nás nikdy neopúšťa. Ani vtedy, keď sú všetci proti nám. Každá skúška nás môže rozvíjať a posilňovať vo viere. Dáva väčší zmysel až po tom, keď prebolí. Preto je dobré pamätať, byť dôverne oboznámený, nezabúdať či mať skúsenosť. Boh zostáva s nami. Zostaňme aj my s Ním počas celého roka.


Otázky k modlitbe a osobnostnému rozvoju

Ktoré pocity mi bránia v duchovnom rozvoji? Môžem ich odovzdávať Bohu? Ktoré doterajšie životné situácie považujem za určujúce? Čo potrebujem v týchto dňoch urobiť vo svojom duchovnom, partnerskom, rodičovskom, pracovnom živote?


(Text je súčasťou Diára Ora & Labora & Lege 2022.)