Jeruzalem

Obnova Božieho kráľovstva

by Andrea

Tak, keď sa všetci zhromaždili, pýtali sa ho: “Pane, už teraz, v tomto čase, obnovíš kráľovstvo Izraela?
Skutky apoštolské 1,6

Toľko času s nimi strávil a predsa tak málo pochopili. Tesne pred nanebovstúpením kladú Ježišovi tú istú otázku, ktorá zaznela na Kvetnú nedeľu, Zelený štvrtok a Veľký piatok. „Obnovíš izraelské kráľovstvo?“ Otázka je celkom na mieste. Už na kríži ho titulovali za kráľa židov. Hora Olivová kam smerujú, je podľa proroctiev miestom, odkiaľ sa Pán ujme svojej vlády.

Učeníci stále nechápu, že Ježiš im celý čas hovoril o kráľovstve Božom. Kedysi dávno to nepochopil ani starozmluvný ľud. Chceli kráľa z mäsa a kostí a odmietli  zvrchovaného Pána. Dejiny ukazujú, že túžba po vladárovi, ktorý plní naše očakávania, je pomýlená. Človek zostáva človekom. Čím väčšia moc vládnuť a ovládať, tým sa charakter zhoršuje. Ježišovým trónom zostáva kríž. Svoj život kladie za všetkých. Nevyberá si medzi nami, ale prijíma každého, kto túži byť s Ním.

Ora et labora – Modli sa a pracuj

Ora: Pane, odpusť nám, že hľadáme v ľuďoch svojich vykupiteľov a Teba, pravého Vykupiteľa prehliadame. Odpusť nám, že nás lákajú veľké sľuby, kým tvoje zázračné konanie prehliadame. Amen.
Labora: Vkladali ste už niekedy svoje nádeje do politika alebo politickej strany? Aké sú naše očakávania od Pána Ježiša?

Spracované

Silvano Fausti, Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1-12, Praha: Paulínky 2017, 26-29.

You may also like