ilustračná fotografia

Ustáť otrasy sveta (Záver kalendárneho roka)

by Andrea
“Toto povedz Zorobabelovi, miestodržiteľovi Judey: Ja zatrasiem nebom i zemou. Prevrátim kráľovské tróny a zničím moc kráľovstiev. Prevrátim vojnové vozy aj s ich povozníkmi; kone a ich jazdci popadajú mečom svojich druhov. V ten deň – výrok Jahveho nebeských vojsk – vezmem ťa, Zorobabel, Šealatielov syn, môj sluha – Jahveho výrok – budem ťa nosiť ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil. To je výrok Jahveho nebeských vojsk.”
Aggeus 2,21-23

Milé sestry a milí bratia v Kristu!

Máme pred sebou prorocký výrok o Božom výraznom zásahu do dejín: Zatrasiem nebom a zemou. Zničím svetské vlády a ustanovím svoju vládu, ktorá sa prejaví tak, že „vo vašich sýpkach nebude chýbať zrno, vinič, figovník, granátovník ani oliva!“ (2,19), „odo dneška vás budem požehnávať” znie výrok Hospodinov. Zlikvidujem obrany štátu, na ktoré sa spoliehajú svetskí mocnári. Ustanovím svojho človeka, ktorý vám prinesie blahobyt.

Všakže sa to krásne vyníma: prosperita navonok a vo vnútri našej duše, kto z nás by sa nepotešil? Kto z nás by sa nechcel mať lepšie a ešte lepšie a potom najlepšie?

Navyše, keď tieto prorocké vízie hovorí Hospodin – musí to byť pravda. A tak čakáme deň – dva, aj rok, ale keď sa nič nedeje, potom znova upadneme do zúfalstva a opakovane si kladie tú istú otázku: 1) Dá sa veriť Hospodinovým slovám? 2) Ak áno, prečo nás necháva tak dlho čakať? 3) Čo robiť v momentoch, keď už nevládzeme čakať?

Hospodinovi sa dôveruje ťažšie vtedy, keď je človek hladný, nešťastný, keď má nedostatok, prežíva strach. Keď k tomu pridáme chrám – miesto, kde podľa starozmluvnej tradície prebýval sám Hospodin, ako aj naše kostoly, je nám ťažko. Potom chýba aj spoločenstvo Božieho ľudu, ktoré by spoločne volalo k Bohu a navzájom sa povzbudzovalo v ťažkých časoch.

Keď si čítame toto proroctvo, ktoré zaznelo pred 2500 rokmi, mnohé sa už zmenilo. Mnohé v nás ľuďoch zostane: túžba po Božej prítomnosti, túžba mať sa dobre, túžba po pokoji, kolísanie medzi dôverou a pochybnosťami.

Ak rekapitulujeme končiaci sa rok 2020, aký bol? Čo sa vám vynára v mysli? Sú to dobré veci alebo iba tie ťažké? Koľkí z nás si počas tohto končiaceho sa kalendárneho roka položili otázku: Pane keby si bol medzi nami, isto by si zasiahol! Pane, keby si neodmietol moju modlitbu, situácia by dopadla ináč. Pane, keby si vykonal zázrak, veľmi by mi to pomohlo.

Koľkí z nás zatrpknuto skonštatovali Pane tak veľa si toho dokázal, ale nerozprávaš sa so mnou tak ako to ja očakávam. Koľkí z nás stáli bezmocní a nevedeli sa pohnúť z miesta? Koľkí z nás prežívali veľký strach z korony?

Všimnime si, ako sme si veľmi podobní s ľuďmi v Aggeovej dobe. Sú v koncoch a jednoducho nevládzu. Môžu spomínať na staré dobré časy a dúfať. Uprostred toho všetkého je ale stále aktuálne Ja SOM – Božie meno, Božia prítomnosť tu a teraz, ktorá zasahuje. V Aggeovom proroctve JA SOM koná takto: JA zatrasiem / JA prevrátim tróny / JA zničím moc kráľovstiev / JA prevrátim vozy / JA si ťa vezmem / môj sluha / JA ťa budem nosiť budem / JA som si ťa vyvolil – To je výrok Jahveho nebeských vojsk.

V našich životoch je to tiež JA SOM, ktorý koná, zasahuje podľa Božích predstáv, a pritom je stále prítomný! Spomeniete si aspoň na jeden zázrak z končiaceho sa roka, v ktorom sa Vám dokázal Pán Boh ako aktívny a prítomný Boh?

Dnešný biblický text nás učí vnímať dve skutočnosti: 1) Som tu iba ja a Boh. 2) odhliadnuc od toho, čo príde o pár dní – stále tu budem ja a Boh!

Boli by sme naivní, keby Boží zásah do dejín išiel pomimo nás. Keby nás obišlo všetko, čo sa vo svete deje. Boží ľud bol prítomný pri zemetrasení, o ktorom hovorí prorocký výrok, videl padať vlády, kráľovstvá, vnímal nespravodlivosť. Je súčasťou pandemických opatrení, zatvorených domácností, nákazy, ktorá sa šíri rýchlo.

Samozrejme že aj dnes sme účastníkmi toho, ako ľudia okolo nás klamú, kradnú, podvádzajú. To, čomu sa máme opakovane učiť je vzťah Boh a Ja! Pretože základnou otázkou zostáva „Ako ja obstojím pred Bohom? Ako ja zareagujem na pokušenia sveta? Čo poviem Bohu, keď nesplní moje očakávania?

Čím viac sa stotožníme s touto predstavou, tým menej budeme vydesení z vecí okolo nás. Je to ťažké, no prorok Aggeus je tým prostredníkom, ktorý nelamentuje, nevyčíta, neprosí. Oddáva sa do rúk Božích a dôveruje. A toto je kľúčová správa do ďalšieho roka: odovzdať sa bez reptania, lamentovania, bez výhrad. V takých momentoch za nás nerozhodnú ani kňaz, ani prorok, ani chrám, môžu iba povzbudiť.

Na záver je dobre si neustále pripomínať Ježišovo slovo: „Som s vami po všetky dni až do konca sveta“ nech sa deje čokoľvek. Amen.

You may also like

Leave a Comment