beznádej

Nádej v beznádeji

by Andrea

Šaulov syn Jonatan sa vybral na cestu a prišiel k Dávidovi do Chorše a v Božom mene ho posmeľoval. Povedal mu: „Neboj sa, ruka môjho otca Šaula ťa nedostihne. Ty budeš kraľovať nad Izraelom a ja budem druhým po tebe. Aj môj otec sám to vie.
1Sam 23,16–17

Uvedený biblický text patrí do väčšieho celku, v ktorom vedľa seba bežia dva príbehy. Dve rozdielne motivácie. Dve cesty k cieľu. Kráľ Saul túži po upevnení vlastnej moci. Chce zabiť človeka, aby cesta k absolútnej istote bola zabezpečená. Čo na tom, že s jeho rozhodnutím nesúhlasí Hospodin? Čo na tom, že jeho túžba ruinuje životy iných? Chce a hotovo!

Dávid naopak zápasí o svoj holý život. Je pomazaným Božím a budúcim kráľom. (1Sam 16,13) Jeho situácia je však veľmi zlá. Sľučka sa sťahuje. Nepriateľov je akosi priveľa. A práve do tejto bezvýchodiskovej situácie zasahuje Hospodin a paradoxne Saulov život vystavuje vážnemu ohrozeniu.

Tento biblický príbeh nás opakovane učí, že to, čo je zjavné a viditeľné, ešte nie je konečným riešením. Do každej situácie akokoľvek beznádejnej má čo povedať predovšetkým Ten, ktorý riadi beh tohto sveta. Zlé dokáže obrátiť v náš prospech.

Nech je aj tento príbeh pre nás povzbudením. Čokoľvek prinesie dnešný deň, Hospodin stojí na našej strane!

Bez ohľadu na to, čo prinesie dnešný deň, Hospodin stojí na našej strane!
Optika viery

You may also like