Dom môjho Otca nie je chaos

by Andrea

Ktoré odpustenie hriechov je dôveryhodné? Spoplatnené alebo bez poplatku?
Dobytok, ovce, holubice boli kedysi zaužívaným platidlom v chráme na zmiernenie Božieho hnevu.
Omnoho storočí neskôr sa obchodovalo s odpustkami, ktoré dláždili cestu do neba. Aspoň tak to tvrdili.
A dnes? Dnes znova počuť Ježišovo slovo: “Choď v pokoji a nehreš viac.”
Stačí nám to? Stačí vedomie osobnej zodpovednosti?
Keď Ježiš kedysi povedal predavačom holubov: „Odneste to odtiaľto: nerobte tržnicu z domu môjho Otca“ (Ján 2,16), poslúchli? Odišli alebo sa vrátili? Čo zavážilo viac? Dom môjho Otca alebo dom predaja?
Domy Otca bývajú v nedeľu prázdne. Moderné tržnice – empória sú domom otcov s rodinami.
Dom môjho Otca zostáva domom modlitby a domom spoločenstva.
Pravou liturgiou je zvolanie: “Boh s nami (so mnou) vo všetkom, čím žijeme”.
No niekedy musí prísť Majiteľ domu s bičom ruke, aby vyhodil to, čo zavadzia a vytvoril priestor pre to, čo tam má svoje miesto.

You may also like

Leave a Comment